Berard AIT

Berard AIT ´nin tarihçesi

Birçok kişinin hala Türkiye’de daha yeni duymaya başladığı Berard Metodu aslında, Fransa’da, kulak-burun- boğaz doktoru tarafından 1950 yıllarında geliştirildi. Aslında Dr. Berard metodunun başlangıcında işitme ile ilgili çalışmalar yapıyordu. Ancak, öğrenme, dikkat, konsantrasyon ve işitsel algının geliştiğini ve ayrıca hafızanın güçlendiğini giderek zamanla gözlemledi. Böylece  Berard, programını bu alanlarda bir uygulama olarak geliştirdi.

Dr Berard, uygulamaya katılanların gösterdiği değişimler üzerine çalışmalarına devam etti. Uygulama öncesi ve sonrası yaptığı testlerde önemli gelişimler gözlemledi. Bazı danışanları telefon numaralarını hatırlamakta iyi bazıları da konuşmasının daha iyi olduğunu söylüyordu. Bazıları da örneğin; gürültülü bir restoranda konuşmaları artık anlayabildiğini bildiriyordu. Sese karşı aşırı tepki veren bazı kişiler ise aniden gelen ya da rahatsız eden seslere karşı aşırı tepki vermediğinden çevresiyle uyum sağlayıp artık huzurlu olduğunu söylüyordu.

İşitsel algıya dayalı metodu üzerinde Berard, doktor olarak klinik çalışmaları süresince programın dinletileri süre ve sayısı üzerinde değişiklikler yaparak 10 yıl boyunca çalıştı. Tekniğini geliştirmek için, danışanlarının gelişimini kliniğinde uzun süre gözlemleyerek takip etti. Felsefesi metodunu en etkili şekile getirmekti. Amacı, Etkili bir uygulama programıydı.

Berard AIT yayılmaya başlıyor

1991 yılında yayınlanan ’Sesin Mucizesi-The Sound of a Miracle’ kitabının yayınlanmasından sonra Berard AIT,  davranış ve öğrenme zorluklarıyla ilgili bir uygulama olarak kabul gördü.  Kitapta, Annabel Stehli´nin kızı Georgianna’nın hikayesi anlatılır. 11 yaşındaki ağır otizmli Georgianna  kendi gibi ağır durumda olan çocuklarda bir enstitüde yaşarken, AIT programının uygulanması ile normal okula gidebilmesi üzerine Berard AIT,  bütün dünyada otizmli çocuklar için de dikkatleri üzerine çekti.

Dr Berard, ’İşitme Eşittir Davranış- Hearing Equals Behavior’ adlı kitabında dinleme ve öğrenme ile işitsel dengesizliğin öğrenmeyi nasıl engellediği hakkındaki düşüncelerini açıklar. Kitabın orijinali, fransızcası 1982 yılında ve ingilizce tercümesi 1993 yılında yayınlandı. İngilizcesinin yayınlanması ile bu konuyla ilgilenen meslek gurupları ve aileler işitmenin öğrenme ve davranış arasındaki bağlantının önemini görmeye başladı.

Berard AIT bilimsel çalışmalarının başlaması

Autism Research Institute başkanı Dr Bernard Rimland metodun bilimsel olarak incelenmesi için çalışmalar başlattı.  Dr Rimland ve Dr Stephen Edelson, metodun verimini incelemek için bilimsel verilere dayanmazsa metodun kabul göremeyeceğini biliyorlardı. Autism Research Institute’nün araştırmaları Network ABC´s  televizyonu ”20/20” programında yayınlandı ve metot büyük ilgi görerek uygulayıcılar vasıtasıyla tüm dünyaya yayılmaya başladı.

Rimland&Edelson araştırmalarını otizm üzerine yoğunlaştırmış, daha sonra,  diğer araştırmacılar ise dikkat dağınıklığı ve işitsel algı ve diğer konular üzerinde yoğunlaşmışlardır. 1998 yılına kadar 28 araştırma yapılmış ve bu araştırmaların %82 si Berard AIT’ten olumlu sonuç göstermiştir. (http://www.berardaitwebsite.com/sait/index.html)

AIT kelimesinin ortaya çıkması

Dr Berard metodunu başından beri ’İşitsel Algı’ olarak adlandırmıştı. Araştırmalar yapılıken, Dr Rimland ve Dr Edelson ile birlikte metodun adı İşitsel Algı Yöntemi’ AIT olarak değiştirildi. Çünkü;  artık algı bütünlüğü üzerinde verilen bir uygulama olduğu kabul edilmişti.

Aşağıdaki resimlerde 12 yaşında bir çocuğun Berard Uygulamaları sırasında çizdiği at resmi görülüyor. İkinci resim aynı çocuğun 5 ay sonra çizdiği at resmidir.

at 3ay önce

21. Yüzyılda Berard Metodu

Berard AIT artık tüm dünyaya yayılmaya başlamıştı. Yayılmaya hala devam ediyor.  Araştırmalar devam ediyor. 3 yaş üzeri uygulanan uygulama, nörolojik esneklik nedeniyle üst yaş sınırı olmadan yaşlılık döneminde de uygulanıyor. Sanatçılar, Sporcular ve kişisel gelişime ilgi duyanlar bugün Berard AIT’ten yararlanıyorlar.

Ne kadar yararlanabilirim?

Zeki ama… İstese yapar… diyoruz çünkü biz kapasiteleri olduğunu biliyoruz. Bu durumda gerçekten yapabileceğimiz bir şey var mı? Çocuğumuzun kapasitesini en yüksek oranda kullanmasını, yaşadığı sorunları en aza indirmesini ve işitsel işlemesini hatta akademik ve sosyal zekasını en üstün şekilde kullanmasını sağlayabilir miyiz? Evet, bu mümkündür. İşitsel, görsel ve diğer algıların hatta zihin geliştirme yöntemlerinin üzerinde yıllardır çalışılmıştır. Geliştirilen ilk tekniklerden biri olan Berard AIT 1960 yıllarında inşa edilmiş olup, işitsel olarak algıladıklarımızın keskinleştiğini uzun yıllar boyunca verilen, uygulama sonuçlarına dayalı raporlarıyla kanıtlamıştır.

Üstteki şekilde görüldüğü gibi A-B-C-D kişileri algı sistemlerinden farklı etkilendikleri için kapasitelerini tavana kadar kullanamıyorlar. Mavi renkler kişinin kullandığı alanı, boşluklar ise kişinin kapasitesini göstermektedir. Hemen altındaki şekilde kendi başına olan mavi kutular aynı kişilerin algı azlığı ya da işleme bozukluğu nedeniyle kullanılamayan kapasitelerinin AIT uygulamalarından sonra kullanılabilir hale geldiği görülmektedir.

AIT Metotlarından ne kadar yararlanabileceğimiz sorusunun cevabı da burada açık olarak görülüyor. Yararlanma derecesi şüphesiz AIT öncesi kapasitenin hangi oranda kullanıldığına bağlıdır.  Diyelim ki B ve C durumunda ki kardeş AIT öncesi kapasitelerini ilk şekildeki gibi kullanıyorsa, işitsel algılarının yükselmesi ve işitsel işlemenin güçlenmesi de, kalan boşluk oranında olacaktır. B az yararlanıyor gibi görünürken aslında kapasitesinin tamamını kullanmaya ulaşmıştır. C ise çok yararlanıyor görünürken aslında AIT öncesi olan kapasitesini algı işleme bozukluğu nedeniyle kullanamamıştır. AIT sonrası kapasitesini kullanma şansını elde etmiştir. Bu nedenle kişinin önceden ne kadar yararlanacağını bilemiyoruz. İşitselAlgı/İşleme yöntemlerinin, kişinin kapasitesini sonuna kadar kullanabilme olanağını sağladığını 1960 yıllarından beri deneyimliyoruz.

Aşağıdaki resimler BerardAIT uygulamasından geçen 9 yaşında, sınıfta geçimsiz bir çocuğun çizimleri olup, ilk ile ikinci resim arasında 5 ay bulunmaktadır.

BERARDAIT Uygulaıcısı olmak için:

AIM cihaz ve yazılım ücreti: 3250 Euro

Eğitim ve Sertifika ücreti: 2000 Euro

Basvuru İçin: Whatsapp: 0046764151452/0532 7200484