MODULYSA AIT

Yetişkin ve çocuklar için yeni, dijital İşitsel Algı/İşleme Programı

MODULYSA UZAKTAN EĞİTİMİ EVDE KULLANMAK iÇiN

15 GÜNLÜK ÜCRET: 150 Euro

Gerekli olan bir bilgisayar, laptop/tablet, bilgisayar ya da telefon ve 32 ohmluk bir kulaklıktır. (Aşağıdaki demo videomuzu inceleyebilirsiniz.)

Daha fazla bilgi için: Whatsapp: 0046 764151452/ 0532 7200484

MODULYSA YÖNTEMİ NEDİR?

Öncelikle zihnimizin sağ kulağa bağlı olarak sol tarafınınve sol kulağa bağlı olarak sağ tarafının hangi yetilerimizi yönlendirdiğine bir bakalım.

Sağ Zihnimiz: Bedenin sol tarafını yönetme, Bütünlük, Hayal gücü, Sentez yapabilme, Yaratıcılık, Sanat, Şekiller, Müzik, Duygusallık, Sezgi, Tepkisellik ve bunun gibi…

Sol Zihnimiz: Bedenin sağ tarafını yönetme, Mantık, Matematik, Detaylara girebilme, Konuşma dili, Okuma-Yazma, Analiz yapabilme, Gerçekçi olma, Soyut düşünebilme ve bunu gibi…

İki işitme merkezimiz vardır ama tek algılama, anlamdırma ve yorumlama merkezimiz vardır. Algı, anlamlandırma ve yorumlama merkezimiz yani işitsel işleme görevini yapabilmemiz sol zihimizde olduğundan, sağ kulak algısının baskın veya en azından eşit olması Modulysa Yönteminin Berard Yönteminden esinlendiği bir temeldir.

Neden 21 x 21?: Fiziksel olarak sesleri duyar ama yorum yapmak için işlem yapmamız gerekir. İşitilen seslerin işleme durumunda bir zorluk varsa (sesleri anlama, yerleştirme, bağlantı kurma, hatırlama, yorumlama vb.) iletişim güçleşir. Seslerin anlama merkezine gelmesi ve/veya seslerin işlenmesi arasındaki bağ zayıf olabilir. Bunun sonucunda birey okulda, iş hayatında ya da sosyal hayatta zorlanabilir.

Yeni alışkanlıkların oluşması ve eski davranışların yerine yerleşmesi algı ve işleme sistemimize bağlıdır. Zihnin yeni alışkanlıkları oluşturması bireyden bireye değişir. Bir İşitsel Algı Yöntemi olan Modulysa AIT 20 ila 20.000 Hz arasındaki değişken frekanslarla 21 kez 21 er dakikalık uygulama ile işitsel algı işleme sürecini başlatır. Başlayan süreç uygulama sonrası çevremizde duyduğumuz tüm seslerle gelişimine devam eder. 21 kez uygulama yapılmasının nedeni yeni alışkanlıklar edinebilmemiz için gerekli süredir. P. Lally bilimsel makalesinde yeni alışkanlıkların edinme süresinin 18 ila 254 gün arasında bireye göre değişken olduğunu yazar. (P. Lally 2009) Modulysa AIT uygulama ve program süresi bu prensibe dayalıdır.

Neden Sağ Kulak?: Diğer bir prensip de, Berard AIT Yönteminin sağ kulağı güçlendirme prensibine dayalı bir frekans uygulaması olmasıdır. 2019 Ekim ayından bu yana İsveç, Stockholm’de uygulama yapılmaktadır.  21 kez 21 dakikalık bir uygulamadır. Berard AIT uygulayıcılarının 30 yıllık deneyiminin ürünüdür.

Nasıl Uygulanır?: Modulysa cihaz yerine dijital teknolojiden yararlanır. Müziğin işlenmesi dijital ortamda olur. Danışan 21 kez 21’er dakikalık dinletileri kulaklık vasıtasıyla dinler.

Ne Kadar Yararlanırım?: Çocuklarımızın, eşimizin ya da bir başkasının zeki olduğunu görürüz. Aynı zamanda da tüm kapasitesini kullanmadığını biliriz. Biraz gayret etse, diye düşünürüz. Yukarıdaki ilk şekilde görüldüğü gibi, kapasitemiz olduğu halde, yetenek ve becerilerimizi üst sınıra kadar kullanmayız. Algı ve yorum sistemimiz kapasitemizin ne kadar kullanılacağına karar verir. Sınava giren bir öğrencinin öksürük sesinden etkilenip, bildiklerini unutması mümkün olabildiği gibi, bir başka öğrencinin zihnine olumsuz düşüncelerin gelmesi de yorum sistemini ve buna bağlı olarak başarılarını etkileyebilir.

İlk şekilde görüldüğü gibi A-B-C-D kişileri algı sistemlerinden farklı etkilendikleri için kapasitelerini tavana kadar kullanamıyorlar. Zeki ama… İstese yapar… diyoruz çünkü biz kapasiteleri olduğunu biliyoruz.

Bu durumda gerçekten yapabileceğimiz bir şey var mı? Çocuğumun kapasitesini en yüksek oranda kullanmasını, yaşadığı sorunları en aza indirmeyi ve hatta algısının iyi olmasını sağlayabilir miyim? Evet, kullanmamız mümkündür. Olan kapasitemi en üst seviyesine kadar kullanabilmem için algı ve zihin geliştirme yöntemleri üzerinde yıllardır çalışılmıştır. Geliştirilen ilk tekniklerden biri olan Berard AIT 1960 yıllarında inşa edilmiş olup, işitsel olarak algıladıklarımızın keskinleştiğini uzun yıllar boyunca verilen, uygulama sonuçlarına dayalı raporlarıyla kanıtlamıştır. İkinci şekilde, algı azlığı ya da bozukluğu nedeniyle kullanılamayan kapasitenin AIT uygulamalarından sonra kullanılabilir hale gelmesi görülmektedir.

AIT Metotlarından ne kadar yararlanabiliriz? Bu sorunun cevabı da burada açık olarak görülüyor. Yararlanma derecesi AIT öncesi kapasitenin hangi oranda kullanıldığına bağlıdır.  Diyelim ki B ve C durumunda ki kardeş AIT öncesi kapasitelerini şekildeki gibi kullanıyorsa, işitsel algılarının yükselmesi ve işitsel işlemenin de güçlenmesi de kalan boşluk oranında olacaktır. Bu nedenle kişinin önceden ne kadar yararlanacağını bilemiyoruz. İşitsel Algı/ İşleme yöntemlerinin, kişinin kapasitesini sonuna kadar kullanabilme olanağını sağladığını 1960 yıllarından beri deneyimliyoruz.

DEMO

MODULYSA AIT Yöntemi, uygulamalarında cihaz yerine teknolojik gelişimden yararlanmıştır. Frekans çalışmaları diğer işitsel algı uygulamaları ile temelde aynıdır.