Raporlar/İstatistikler

BERARDAIT

(Bilimsel Raporlar)

http://www.berardaitwebsite.com/research-and-resources/

İşiten Kulak-Dinleyen Beyin, Çocukların konsantrasyonunu artırmak için bilimsel çalışma,  Maria-Gamlastan Bölgesi İdaresi,  Berard AIT Programı değerlendirilmesi

Örat hör – hjärnan lyssnarhttps://ki.se/media/85264/download?attachment

Stockholm Berard Metodu Merkezinde 2007 yılında 2 grup üzerine odaklanarak çocuk ve gençler arasında secim yapıldı. Bu çocuklarda yarısının dikkat ve odaklanma sorunu vardı. İçlerinde neropsikiyatrik durumu olanlar ve öğrenme güçlüğü (disleksi) veya psikososyal durumlar ve de normal durumda öğrenciler vardı. Diğer yarısı ise kişisel gelişim ve strese dayanıklılık ve çeşitli işitsel sorunlar için seçile yetişkinlerdi.

Uluslararası ve ulusal raporlar; aslında kontrol grubu bakımından zorluk çekilmesine rağmen otizmli çocuk ve gençler üzerinde odaklanmıştır. Ancak gelişmelerin AIT (İşitsel Algı Uygulaması) mı yoksa başka faktörlere mi dayalı olduğunu anlamak zordu. Bu nedenle kontrol grubuyla karşılaştırma yapılabilecek bir grup AIT uygulaması yapılmasına karar verildi. .

Lars Persson çalışmalarının asıl amacının özel eğitim alan, konsantrasyon bozukluğu ve öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin AIT uygulamalarından sonra gelişebildiğini ve AIT uygulanan grup ile uygulanmayan grup arasındaki farkları görebilmekti.

Bir okulun öğrencilerinin tanısı otizm, otizm ve benzeri olmak üzere 6 okul seçildi. Okullara ve cinsiyetlerine göre ikiye ayrıldı. Otizmli grup rastgele iki gruba ayrıldı ve bir grup AIT uygulamasından geçirildi.

Ebeveyn ve öğretmenlerinden uygulama öncesi  4 ayrı zamanda çocuklar hakkında anketteki sorulara cevap vermeleri istendi. Son değerlendirme ise AIT den dokuz ay sonra yapıldı. AIT uygulanan ve kontrol grubuna ayrıca 4 değişik zamanda işitsel ölçüm yapıldı.

Özel eğitim ve otizm grubunda ciddi oranda gelişim olduğunu ebeveyn ve öğretmenler onayladı. Yapılan karşılaştırmada özel eğitim grubunda yüzde 58 lik ve otizm grubunda yüzde 42 lik bir gelişme görüldü.

Özel eğitim öğrencilerinde şu değişiklikler görüldü: Dinleme ve işbirliği yeteneğinin artması, yazı yeteneğinin gelişmesi, göreve başlamadaki kolaylığının artması, uzun süreli hafıza gelişimi, özgüven artması, uykuya dalmada kolaylık ve arkadaşlarıyla çatışmaların azalması. Öğretmenlerin ifadesine göre ev ödevlerinde olumlu gelişme, öğretmenin yönergelerini dinleme, iletişimde kolaylık ve okulda yaşanan stresin azalması.

Otizm grubundaki çocukların ebeveynleri çocukların konuşma ve verilen yönergeleri uygulamada daha iyi odaklandığını, hitap edildiğinde daha iyi dinledikleri, farklı görevler arasında dikkatini dağınıklık yaşamadan bölebilmek ve aynı anda dinleyebilmek ile öğrenmeye motivasyonun arttığını düşündüler. Öğretmenler ise okuma becerilerinde gelişme, uzun süreli hafızanın gelişimi ve artan özgüven gördüler. Ebeveyn ve öğretmenler (bir kısım otizm tanılı) çocuklarda davranış problemlerinin azaldığını bildirdiler.  Dilleri gelişti ve iletişim becerileri büyük oranda gelişti.

İşitsel ölçümler AIT programını uygulayan ve kontrol grubu arasından net olarak farklılıkları gösterdi. AIT programı uygulanan çocuklarda sese (frekans) hassasiyetinin  önemli oranda azaldığı görüldü. Sol kulak baskınlığının azalması ki sağ kulak algısını etkinleşmesi ile dinleme yeteneğinin daha iyi duruma gelmesi gene bu grupta belirgin olarak görüldü.

 AIT in uzun vadede önemli ölçüsü öğrencilerin özel eğitim sınıflarında kalması yerine normel sınıflara yerleştirilebilmesi olmuştur. Son kontroldan 1 yıl 9 ay sonra uygulama ve kontrol grubunda yapılan karşılaştırmada ve kontrol grubundaki 18 öğrenciden hiçbiri normal sınıfa atlayamamış ama uygulama grubundan 16 öğrenciden 6 sı normal sınıflarda eğitimlerine devam etmişlerdir.

https://ki.se/media/223174/download?attachment

İşiten Kulak-Dinleyen Beyin, 2021 Takip Raporu

Pek çok çocuk, hem günlük yaşamlarını hem de okulda öğrenme becerilerini etkileyen konsantrasyon güçlükleri yaşamaktadır. Bu bireylerin çoğu özel eğitim gruplarına yerleştirilmektedir. 2007 yılında “Kulak Duyar-Beyin Dinler” başlıklı bir araştırma yapıldı ve konsantrasyon, öğrenme ve psikolojik sağlıkla ilgili olumlu sonuçlar elde edildi. Önceki çalışmaya dahil olan 56 kişinin bugünkü durumunun nasıl olduğunu öğrenmek için 2021 yılında kendileriyle tekrar iletişime geçmeye karar verildi. Otizm grubundan 20, özel eğitim gruplarından ise 36 kişi takip edildi. Hepsinden yanıtlar geldi. Otizm grubuna yerleştirilen öğrencilerin beşinin, AIT sonrası ilkokulda normal sınıflara gittiğinden, beklenenden daha iyi uyum sağladıkları görüldü. Bir kısmı da özel sınıflara gidiyor ama  bazı derslerde normal normal sınıfa katılabiliyordu. Özel eğitim grubundan öğrenciler söz konusu olduğunda, on sekiz öğrenci zorunlu eğitimlerinin son yılının bir noktasında normal eğitime geçebildiler ve bu öğrenciler daha sonra farklı uzmanlıklarla liseye devam edip tamamlayabildiler. İki öğrenci bir bilim uzmanlığını, diğerleri ise sosyal uzmanlık veya daha pratik uzmanlıkları tamamlayabildi. ‘İşiten kulak-Dinleyen Beyin’ bilimsel çalışması için 2021 yılında  istatistik bir çalışma yapılmamasına rağmen, öğrencilerin okul/ev durumu ve refahı üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna ve eğitimlerine devam edebildiklerine dair önemli bir gelişme olduğu bilgileri edinilmiştir. Ulusal Okul Denetleme Kurulu özel eğitim öğrencilerinin özel eğitim sınıflarına yerleştirildikten sonra normal sınıflara atlamalarının çok ender olduğunu bilirler ve projedeki öğrencilerin AIT uygulamalarından sonra normal eğitime geçmesi büyük bir başarıdır.

KLİNİK ÇALIŞMALAR

PROJE SPOR /Stockholm, İsveç (2007)

2007 yılında sporla ilgilenen çocuk ve gençlerle  birlikte Spor alanında Peak Performans değerini ölçmek için Stokholm Berard Metodu Merkezi’nde (Berard’s Method Center i Stockholm) bir proje yapılmıştır.

Projeye 16 erkek ve 14 kız katılmış olup katılımcılar Nacka İlköğretim ve Nacka Lisesi öğrencileridir. 14-16 yaş arası olan bu öğrencilere 10 ayrı gelişim bölgesinde, Berard AIT eğitimi öncesi ve eğitimden 3 ay sonra testler uygulanarak gelişim takip edilmiştir.

Değerlendirme alanı  ve  testler

1. El-Göz Koordinesi ve Hızlı Algılama  –  MacKenzie Hand Eye Coordination Testi

2. Tepki Hızı – MacKenzie Ruler Drop Testi

3. Denge – MacKenzie Standing Stork Testi

4. Dayanıklık – Cooper VO2 Max Testi

5. Çeviklik – MacKenzie Quick Feet Testi

6.Güç- Bacak 1 – Sargent Jump Testi

7.Güç – Bacak 2 – MacKenzie Standing Long Jump Testi

8. Esneklik – MacKenzie Sit and Reach Testi

9. Stres Yönetimi- Kendi ve aile yorumu

10. Spor yarışlarıyla ilgili psikolojik testler  – Kendi ve aile yorumu.

ERKEKLER ve KIZLAR (ORTALAMA GELİŞİM)

El-Göz Koordinesi ve Hızlı Algılama %26,5

Hızlı Algılama %22,5

Tepki Hızı %28,5

Denge ve Koordinasyon %25,0

Dayanıklılık %20,0

Çeviklik %14,0

Güç-Bacak 1 %14,5

Güç-Bacak 2 %13,0

Esneklik %14,5

Stres Yönetimi %39,0

Spor Yarışlarıyla Psikolojik Testler %37,0

Ayşenur Badıllı Solak, 2015

Akademik Performans Üzerine 15 Birey ile Klinik Çalışma

Sarı sütunlar Berard Uygulama öncesi bireyin kapasitesinden kullandığı alanı gösterirken, yeşil sütunlar Berard Uygulama sonrası yükselttiği kullanım alanını göstermektedir.

MODULYSA AIT

GENEL İSTATİSTİK 2019, Stockholm (İsveç)

2019 yılında, Stockholm/İsveç’te yapılan klinik çalışmada 19 farklı yaşlardaki bireylerle Modülaris Modülaris uygulamaları yapıldı. Şu konular üzerinde testler yapıldı: Konsantrasyon/Odaklanma, Motivasyon/Öğrenme,Dikkat, Zamanı Kullanma, Organize Olma, İnsiyatif Alma, Kısa Süreli Hafıza, Uzun Süreli Hafıza, Konuşma, Okuma Yazma, Uyku, Hareketlilik, Korku, Ses/Kokuya Aşırı Duyarlık, Düşünceleri Süzebilme, İletişim, Sırasını bekleyebilme, Söz Kesme, İnat, Komut Alabilme ve Arkadaşlarla Geçim.

Aşağıdaki grafik ModulysaAIT uygulamasından önce ve uygulamalardan 3 ay sonraki gelişimi göstermektedir.